SC DACICUS SOMA SRL, cu sediul in TURDA este abilitata de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse sa presteze activitati de securitate si sanatate in munca (protectia muncii) cu certificatul de abilitare nr.0001808 din 17.03.2008.
     De asemenea, societatea noastra are personal calificat pentru implementarea cerintelor legale in domeniul situatiilor de urgenta (PSI), comercializeaza si personalizeaza la cerere toata gama de echipamente individuale de protectie si echipamente de lucru pentru lucrator.
     SC DACICUS SOMA SRL are pentru serviciile de protectia muncii si PSI un portofoliu de firme cu diverse domenii de activitate:
constructii civile si industriale
confectii metalice (hale, spatii comerciale)
panificatie
agricultura
amenajari spatii verzi
hoteluri si pensiuni
cabinete medicale
consultanta in afaceri
service auto
restaurante
magazine cu diverse profiluri
cluburi
transporturi rutiere
institutii de invatamant

     Intocmim urmatoarele tipuri de documente:
     
      1. ATRIBUTII SI RASPUNDERI in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 4.).
Acest document se face sub forma unui act aditional la fisa postului, sau se reface complet fisa postului incluzind in continut si acest punct de sine statator.
Dupa redactarea acestei completari la fisa postului, fiecare lucrator semneaza de luare la cunostinta in fisa proprie.

     2. BAZA DE CALCUL PENTRU NECESARUL DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE necesar pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048/2006.

     3. BAZA DE CALCUL pentru stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.971/2006.

     4. DOSARUL pentru cercetarea si raportarea evenimentelor de munca art. 108-177
(La agentii economici care au avut de la infiintare si pana la data controlului asemenea situatii).

     5. EVALUARE DE RISCURI pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru.
Evaluarea de riscuri se poate face numai de o societate comerciala sau persoana fizica autorizata ca evaluator de riscuri de accidente de munca .
Este obligatoriu ca acest evaluator sa fie abilitat in domeniul de activitate pentru care se solicita evaluarea, pentru ca altminteri evaluarea intocmita de acest evaluator este nula.

     6. EVIDENTA MESERIILOR SI A PROFESIILOR prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 12). Acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul societatii si sta de regula la seful punctului de lucru sau la persoana desemnata cu SSM.

     7. EVIDENTA POSTURILOR DE LUCRU care necesita examene medicale suplimentare
(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 13) / Formulare.

     8. EVIDENTA POSTURILOR DE LUCRU care necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 14 ).

      9. EVIDENTA ZONELOR CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC prevazuta la art. 13 lit. k) din lege trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone in cadrul intreprinderii si/sau unitatii si masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pentru aceste zone.

     10. EVIDENTA SISTEMELOR SI DISPOZITIVELOR de protectie, a aparaturii de masura si control.

     11. EVIDENTA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1146/2006.

     12. EVIDENTA INTRETINERII, MANIPULARII SI DEPOZITARII adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048/2006; (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 21).

     13. FISE DE RASPUNS la testele tip grila in care sunt consemnate raspunsurile date la testul tip grila de lucratori care au participat la instructajul introductiv general de SSM.

     14. FISE DE RASPUNS la testele tip grila in care sunt consemnate raspunsurile date la testul tip grila de lucratorii care au participat la testarea anuala de SSM.

     15. GRILE PENTRU VERIFICAREA RASPUNSURILOR date la testare anuala de personalul care a participat la testarea anuala de SSM.

     16. GRILE PENTRU VERIFICAREA RASPUNSURILOR date la testare de personalul care a participat la instructajul introductiv general de securitate si sanatate in munca.

     17. INFORMAREA ANGAJATORULUI, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

     18. INSTRUCTIUNI PROPRII pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 3.).Instructiunile proprii se intocmesc pentru fiecare activitate in parte dupa modelul fostelor norme specifice NSSM avind la baza L319/2006.

     19. NECESARUL DE DOCUMENTATII cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 6.).

     20. PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE
(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 2.) Acest document , este intocmit dupa evaluarea de riscuri si constituie documentul de baza dupa care se desfasoara activitatea de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

     21. PLANUL DE VERIFICARE a starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 16).

     22. PLANULUI DE ACTIUNE IN CAZ DE PERICOL GRAV SI IMINENT, conform prevederilor art. 101-107 (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 9.).Acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul societatii si sta de regula la seful punctului de lucru sau la persoana desemnata cu SSM la acest punct de lucru.

     23. PROGRAM DE INSTRUIRE TESTARE la nivel de intreprindere / agent economic / institutie publica.

     24. PROTOCOLUL DE COLABORARE cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie; ( Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 27).

     25. PLANUL DE AVERTIZARE( Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 28).Acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul societatii si sta de regula la seful punctului de lucru sau la persoana desemnata cu SSM la acest punct de lucru.

     26. PLANUL DE DESFASURARE pentru instructajul introductiv general adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 7.)

     27.PLANUL DE DESFASURARE pentru instructajul la locul de munca adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

     28. PLANUL DE EVACUARE
(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 28)

     29. RAPOARTE SI/SAU LISTE prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;

     30. TABELUL cu personalul care a participat la instructajul introductiv general de securitate si sanatate in munca.

     31. TABELUL cu personalul care a participat la instructajul la locul de munca de securitate si sanatate in munca.

     32. TABELUL cu personalul care a participat la instructajul periodic de securitate si sanatate in munca.

     33. TABELUL cu rezultatele obtinute la testare de personalul care a participat la instructajul introductiv general de securitate si sanatate in munca.

     34. TEMATICA anuala adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 8.).Acest document se intocmeste la inceputul anului pentru tot anul ,pe puncte de lucru .

     35. TEMATICA pentru instructajul introductiv general de SSM.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 8.).Acest document se intocmeste la inceputul anului pentru tot anul , pe puncte de lucru .

     36. TEMATICA pentru instructajul la locul de munca de SSM.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 8.).Acest document se intocmeste la inceputul anului pentru tot anul , pe puncte de lucru, in functie de lucratoriii existenti la aceste puncte de lucru

     37. TEMATICA periodica adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 7.).

     38. TESTARE privind cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006, art. 15 alin 5.).

     39. TESTE TIP GRILA pentru verificarea anuala a cunostintelor dobindite de lucratorii care au participat in timpul anului care se incheie, la instructajul periodic de securitate si sanatate in munca.Acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul societatii si sta de regula la seful punctului de lucru sau la persoana desemnata cu SSM la acest punct de lucru.

     40. TESTE TIP GRILA pentru verificarea cunostintelor dobindite de lucratorii care au participat la instructajul introductiv general de securitate si sanatate in munca.

Prevenirea si stingerea incendiilor
     1. Elaborarea a instructiunilor proprii de aparare impotriva incendiilor;
     2. Evaluarea riscurilor de incendiu si stabilirea masurilor tehnice si organizatorice de aparare impotriva acestora;
     3. Instruirea, pregatirea si verificarealucratorilor din punct de vedere PSI;
     4. Intocmirea documentelor de aparare impotriva incendiilor;
     5. Completarea fiselor individuale de PSI.

 Legea 319/2006, din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca

HG 1425/2006, din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca, nr. 3192/2006

HG 1146/2006, din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

HG nr. 1048/2006 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

HG nr. 971/2006 din 26 Iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

HG nr. 1051/2006 din 9 iulie 2006 privind cerintele minime de securitate sisanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

HG nr 1028 din 9 iulie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

HG 99/2000 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temepraturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Protectia muncii Cluj, protectia muncii Alba Iulia, protectia muncii Aiud, protectia muncii Sibiu, protectia muncii Turda, Protectia muncii Cluj, protectia muncii Alba Iulia, protectia muncii Aiud, protectia muncii Sibiu, protectia muncii Turda, protectia muncii Bistrita, protectia muncii Bistrita Nasaud,Protectia muncii Cluj,Protectia muncii Cluj
 
  companie | activitati | oferta | legislatie | contact
   
ClickLink.ro