Loading

SECURITATEA MUNCII si PSI, pentru angajatii tai o problema?


Noi venim cu solutia.

Avem 10 ani de experienta in domeniu!

Intocmire documentatie SSM

De ce DS Consulting?
17 MOTIVE PENTRU CARE SA COLABORATI CU NOI.
 
1.DS CONSULTING, prin experiența dobândită de-a lungul anilor, prin participarea la schimburi de experiență și seminarii pe domeniu în Austria și Marea Britanie, prin implicarea în proiecte complexe, vă oferă servicii integrate de consultanță în domeniul SSM, PSI, RELAȚII DE MUNCĂ, DREPTUL MUNCII și MEDICINA MUNCII. 
2.Avem 10 ani de experiență în domeniu.
3.Suntem abilitați de MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE, cu certificatul de abilitare nr. 6547/2011.
4.Organizăm  activități de instruire a angajaților la peste 120 de societăți comerciale cu aproximativ 3000 de lucrători.
5.Oferim servicii integrate în domeniul protecției muncii (documentație, evaluări de riscuri, instruire personal, audit, cercetare accident de muncă), situații de urgență (decizii și dispoziții, fișa obiectivului și planul de intervenție), medicina muncii (vizite medicale la angajare și supravegherea sănătății lucrătorilor), dotare cu echipamente de protecție.
Preocuparea noastră este ca în urma serviciilor prestate, beneficiarii să obțină un profit maxim astfel încât procesul de muncă să devină un proces continuu și fără opriri- angajații trebuie să fie sănătoși atât fizic cât și mental iar organele de control (ITM) să nu dispună amenzi sau măsuri mai drastice.
6.Dispunem de personal calificat în domeniul PSI și protecție civilă, dotare cu mijloace PSI, relații de muncă și dreptul muncii.
7.În relația de colaborare cu noi veți întâlni promptitudine, seriozitate, profesionalism, pricepere, consecvență, legalitate, corectitudine, etică în afaceri, confidențialitate și rapiditate în tratarea problemelor, pentru a găsi cele mai bune soluții adaptate cerințelor companiilor.
8.În urma colaborării cu un institut specializat din Marea Britanie, dispunem de peste 300 de modele de teste pentru verificarea modului în care angajații dumneavoastră și-au însușit cunoștințele, atât la instructajul introductiv general, cât și la instructajul la locul de muncă și periodic în domeniul securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență.
9.Evaluăm prin metode moderne riscurile în ceea ce privește manipularea manuală a maselor(metoda indicatorilor cheie care constă în evaluarea sarcinilor manipulate manual raportate la o zi de lucru), precum și riscurile chimice (metoda elaborată de INRS Franța care constă în identificarea factorilor de risc chimic cu ajutorul unor liste de control pentru fiecare substanță).
10.Dispunem de personal calificat care are experiența a peste 2500 de posturi de lucru evaluate din diferite domenii de activitate. Este important de reținut că această documentație se întocmește de un EXPERT SSM care are obligatoriu nivelul de pregătire superior în domeniul securității și sănătății în muncă.
 
Nivelul de pregătire al personalului:
 
Conducător al serviciului extern de prevenire și protecție este   Expert SSM SORIN FLOREA
Masterand  :  Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Managementul Securității, Sănătății și al Relațiilor de Muncă
Absolvent curs postuniversitar : Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, Evaluator al riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională în sistemul de muncă
Absolvent curs de perfecționare:University of South Florida OSHA Training Institute Education Center (Occupational Safety and Health Administration)
Absolvent curs de perfecționare  : Legislația muncii - securitate și sănătate în muncă
Absolvent curs de perfecționare  :Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca santiere
Absolvent curs de perfecționare  : Cadru Tehnic PSI
Absolvent curs de perfecționare  : Inspector Protecție Civilă
 
Personal de execuție
1.Ing.Andreea Florea-Expert SSM
Absolvent curs de perfecționare  : Legislația muncii - securitate și sănătate în muncă
Absolvent curs postuniversitar : Universitatea din Petrosani, Evaluator al riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională în sistemul de muncă
Absolvent curs de perfecționare  : Cadru Tehnic PSI
2.ing.Mia Trifu
Absolvent curs de perfecționare  : Legislația muncii - securitate și sănătate în muncă
Absolvent curs de perfecționare  : Cadru Tehnic PSI
3.ec.Manuela Florea
Absolvent curs de perfecționare  : Legislația muncii - securitate și sănătate în muncă
Absolvent curs de perfecționare  : Cadru Tehnic PSI
 
4.maistru Marian Constantinescu
Absolvent curs de perfecționare  : Legislația muncii - securitate și sănătate în muncă
Absolvent curs de perfecționare  : Cadru Tehnic PSI
 
5.Ing.Vlad Campeanu-Expert SSM
Absolvent curs de perfecționare  : Legislația muncii - securitate și sănătate în muncă
Absolvent curs postuniversitar : Universitatea din Petrosani, Evaluator al riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională în sistemul de muncă
Absolvent curs de perfecționare  : Cadru Tehnic PSI
Absolvent curs de perfecționare  :Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca santiere
Absolvent curs de perfecționare:University of South Florida OSHA Training Institute Education Center (Occupational Safety and Health Administration)
 
3.Andrei  Florea
Absolvent curs de perfecționare  : Legislația muncii - securitate și sănătate în muncă
Absolvent curs de perfecționare  : Cadru Tehnic PSI
 
11.Întocmirea documentației în domeniul SSM și SU este conformă în proporție de 100 % cu cerințele legale în vigoare.
12.Punem accent și în ceea ce privește PREGĂTIREA PRACTICĂ a personalului (exerciții de evacuare în caz de incendiu cel puțin unul pe semestru, exerciții de intervenție cu echipa de primă intervenție cel puțin un exercițiu pe trimestru). De asemenea vom organiza periodic (lunar) controale privind gradul de respectare a legislației SSM-SU. Conducerea societății va fi informata în scris dacă se constată nereguli.
13.Folosim metode moderne de instruire a personalului „slideshow”.
14.Punem la dispoziția personalului din departamentul administrativ platforma e-learning de pe siteul companiei noastre…http://www.protectiamuncii.info/e-learning.
Suntem  singura firmă din Transilvania care oferă acest serviciu.
15. Avem experiența colaborării cu mai multe companii naționale și multinaționale în realizarea de audit de conformitate cu legislația în domeniul SSM, audit al sistemului de management al SSM, între care amintim KNAUF GIPS ROMANIA SRL , WEBER ROMANIA SRL, ECKERLE AUTOMOTIVE SRL, MMM AUTOPARTS ROMANIA, ASA CONS ROMANIA SRL, UPC ROMANIA SRL zona Transilvania, THYSSENKRUPP MATERIALS ROMANIA SRL.
16.Portofoliu de clienți care numără peste 120 de societăți comerciale și instituții bugetare cu peste 3000 de angajați.
17.Relații contractuale stabile: (KNAUF GIPS ROMANIA SRL - peste 5 ani, ECKERLE AUTOMOTIVE - peste 4 ani, UPC ROMANIA - peste 6 ani)
De ce trebuie să avem întocmită documentația pe linie de protecția muncii (SSM)?
Pentru că este o cerință legală, obligatoriu de respectat de către toți angajatorii fie ei patroni sau conducători de instituții bugetare.

Începând de la câți angajați trebuie întocmită și implementată documentația?

În momentul în care aveți un singur angajat, sunteți obligați conform Legii 319/2006 să aveți întocmite documentele societății.

Ce se întâmplă dacă nu există la nivelul societății această documentație?

Cazul “fericit” este să fiți controlați de ITM și să fiți amendat (amenda maximă poate să fie și de 100 milioane le vechi).

Cazul care din punctul nostru de vedere este mult mai delicat și mai periculos pentru compania dumneavoastră, accidentul de muncă, ceea ce aduce după sine pe lângă răspunderea penală pentru nerespectarea legislației în vigoare, riscul să fiți dați în judecată de familia accidentatului sau de accidentat, aspect care poate să creeze un disconfort fizic, psihic și financiar pe durată foarte lungă (plată pensie urmași, alocații și altele).

         Iata documentele care trebuie sa existe in cadrul societatii si pe care firma noastra este abilitata sa le intocmeasca:
     
      1. ATRIBUTII SI RASPUNDERI in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 4.).
Acest document se face sub forma unui act aditional la fisa postului, sau se reface complet fisa postului incluzind in continut si acest punct de sine statator. 
Dupa redactarea acestei completari la fisa postului, fiecare lucrator semneaza de luare la cunostinta in fisa proprie.
     2. BAZA DE CALCUL PENTRU NECESARUL DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE necesar pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048/2006. 
     3. BAZA DE CALCUL pentru stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.971/2006.
     4. DOSARUL pentru cercetarea si raportarea evenimentelor de munca art. 108-177
(La agentii economici care au avut de la infiintare si pana la data controlului asemenea situatii). 
     5. EVALUARE DE RISCURI pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru.
Evaluarea de riscuri se poate face numai de o societate comerciala sau persoana fizica autorizata ca evaluator de riscuri de accidente de munca .
Este obligatoriu ca acest evaluator sa fie abilitat in domeniul de activitate pentru care se solicita evaluarea, pentru ca altminteri evaluarea intocmita de acest evaluator este nula.
     6. EVIDENTA MESERIILOR SI A PROFESIILOR prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 12). Acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul societatii si sta de regula la seful punctului de lucru sau la persoana desemnata cu SSM. 
     7. EVIDENTA POSTURILOR DE LUCRU care necesita examene medicale suplimentare 
(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 13) / Formulare. 
     8. EVIDENTA POSTURILOR DE LUCRU care necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 14 ). 
      9. EVIDENTA ZONELOR CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC prevazuta la art. 13 lit. k) din lege trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone in cadrul intreprinderii si/sau unitatii si masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pentru aceste zone. 
     10. EVIDENTA SISTEMELOR SI DISPOZITIVELOR de protectie, a aparaturii de masura si control. 
     11. EVIDENTA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1146/2006.
     12. EVIDENTA INTRETINERII, MANIPULARII SI DEPOZITARII adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048/2006; (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 21).
     13. FISE DE RASPUNS la testele tip grila in care sunt consemnate raspunsurile date la testul tip grila de lucratori care au participat la instructajul introductiv general de SSM.
     14. FISE DE RASPUNS la testele tip grila in care sunt consemnate raspunsurile date la testul tip grila de lucratorii care au participat la testarea anuala de SSM. 
     15. GRILE PENTRU VERIFICAREA RASPUNSURILOR date la testare anuala de personalul care a participat la testarea anuala de SSM. 
     16. GRILE PENTRU VERIFICAREA RASPUNSURILOR date la testare de personalul care a participat la instructajul introductiv general de securitate si sanatate in munca. 
     17. INFORMAREA ANGAJATORULUI, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie; 
     18. INSTRUCTIUNI PROPRII pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 3.).Instructiunile proprii se intocmesc pentru fiecare activitate in parte dupa modelul fostelor norme specifice NSSM avind la baza L319/2006. 
     19. NECESARUL DE DOCUMENTATII cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 6.). 
     20. PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE 
(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 2.) Acest document , este intocmit dupa evaluarea de riscuri si constituie documentul de baza dupa care se desfasoara activitatea de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 
     21. PLANUL DE VERIFICARE a starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 16). 
     22. PLANULUI DE ACTIUNE IN CAZ DE PERICOL GRAV SI IMINENT, conform prevederilor art. 101-107 (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 9.).Acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul societatii si sta de regula la seful punctului de lucru sau la persoana desemnata cu SSM la acest punct de lucru. 
 
     23. PROGRAM DE INSTRUIRE TESTARE la nivel de intreprindere / agent economic / institutie publica. 
     24. PROTOCOLUL DE COLABORARE cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie; ( Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 27). 
     25. PLANUL DE AVERTIZARE( Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 28).Acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul societatii si sta de regula la seful punctului de lucru sau la persoana desemnata cu SSM la acest punct de lucru. 
     26. PLANUL DE DESFASURARE pentru instructajul introductiv general adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 7.)
     27.PLANUL DE DESFASURARE pentru instructajul la locul de munca adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
     28. PLANUL DE EVACUARE
(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 28) 
     29. RAPOARTE SI/SAU LISTE prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile; 
     30. TABELUL cu personalul care a participat la instructajul introductiv general de securitate si sanatate in munca. 
     31. TABELUL cu personalul care a participat la instructajul la locul de munca de securitate si sanatate in munca.
     32. TABELUL cu personalul care a participat la instructajul periodic de securitate si sanatate in munca. 
     33. TABELUL cu rezultatele obtinute la testare de personalul care a participat la instructajul introductiv general de securitate si sanatate in munca.
     34. TEMATICA anuala adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 8.).Acest document se intocmeste la inceputul anului pentru tot anul ,pe puncte de lucru . 
     35. TEMATICA pentru instructajul introductiv general de SSM.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 8.).Acest document se intocmeste la inceputul anului pentru tot anul , pe puncte de lucru  
     36. TEMATICA pentru instructajul la locul de munca de SSM.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 8.).Acest document se intocmeste la inceputul anului pentru tot anul , pe puncte de lucru, in functie de lucratoriii existenti la aceste puncte de lucru 
     37. TEMATICA periodica adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 7.).

Intocmire documentatie SSM

Oferim servicii integrate în domeniul protecției muncii, PSI, RU ...detalii

Evaluari riscuri de accidentare

Piatra de temelie a activitatii de securitate si sanatate in munca in orice firma, o constitue ...detalii

Instruire personal SSM si PSI

Experientă de peste 10 ani in organizarea activitatilor de instruire a angajatior la peste 100 de ...detalii

Testari SSM SI SU on line

Potrivit legislatiei in vigoare, instruirea lucratorilor se va finaliza cu verificarea insusirii ...detalii

Coordonare santiere

Prin experienta dobandita si participarea la schimburi de experienta in Austria si Anglia ...detalii

Audit SSM

In legislatia europeana si in la nivel national, problema auditului SSM este reglementata ...detalii

Cercetare accidente de munca

Firmele care nu dispun de personal competent, sau nu are personal suficient, trebuie sa ...detalii

Intocmire documentatie PSI

DS CONSULTING va ofera consultanta de specialitate pentru apararea impotriva incendiilor ...detalii

Medicina muncii

Conform H.G. nr.355/2007 completata cu HG nr. 1169/, angajatorii din ...detalii

Verificari PRAM

Verificarile PRAM  reprezinta primul pas pentru siguranţa personalului ...detalii

Masuratori noxe

Masuratori zgomot la locurile de munca ...detalii

Conducere preventiva

Conducerea preventivă reprezintă comportamentul rutier al ...detalii

Evaluari risc chimic

. Evaluarea riscurilor (ER) este cheia unei securitati ...detalii

Evaluari manipulare manuala

În Uniunea Europeană, 24% dintre lucrători acuză dureri musculare ...detalii

Echipamente de protectie

Cu o experienta de peste 7 ani in comercializarea de echipamente de protectie ...detalii

Resurse umane si GDPR

Servicii de administrare personal in baza Codului Muncii si GDPR ...detalii

Odata cu o strangere de mana...

Va oferim si garantia calitatii documentelor si serviciilor oferite.

Contacteaza-ne