Loading

SECURITATEA MUNCII si PSI, pentru angajatii tai o problema?


Noi venim cu solutia.

Avem 10 ani de experienta in domeniu!

Audit SSM

In legislatia europeana si in legislatia la nivel national a tarilor europene, problema auditului SSM este reglementata destul de clar si exista si instrumentele specifice (metode, materiale de instruire, cursuri de formare-perfectionare etc.) care sa asigure o buna desfasurare a acestei activitati.
 
Auditul securitatii si sanatatii in munca trebuie tratat in mod diferentiat, in functie de cele doua componente ale sale:
 
1.Auditul de conformitate cu legislatia in domeniul SSM, prin care se determina gradul in care la nivelul unei unitati sau a unei subdiviziuni organizatorice a acesteia (sectie, atelier, loc de munca) sunt cunoscute si respectate cerintele legislatiei aplicabile;
 
2.Auditul sistemului de management al SSM, prin care se determina masura in care sistemul de management al SSM implementat sau elemente ale acestuia corespund cerintelor modelului (referentialului) ales pentru implementare.
Ambele tipuri de audituri au ca scop general identificarea neconformitatilor fata de criteriile corespunzatoare (cerinte ale legislatiei si reguli de buna practica, respectiv cerinte ale modelului de sistem) si stabilirea actiunilor corective/preventive necesare.
 
Firma noastra reabilitata de MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI  SI PROTECTIEI SOCIALE cu certificatul de abilitate numarul 6547/22.06.2011, are experienta colaborarii cu mai multe companii nationale si multinationale  in realizarea de Audit de conformitate cu legislatia in domeniul SSM, audit al sistemului de management al SSM, intre care amintim KNAUF GIPS ROMANIA SRL , WEBER ROMANIA SRL, ECKERLE AUTOMOTIVE SRL, MMM AUTOPARTS ROMANIA, ASA CONS ROMANIA SRL.
 
Structura auditului cuprinde:
1. Prezentarea metodei
2. Fişele pentru riscuri generale
 
 
I Iluminat 
II Zgomot 
III Vibraţii 
IV Ambianţă termică 
V Materiale periculoase 
VI Ventilaţie 
VII Echipamente tehnice 
VIII Manipularea sarcinilor 
IX Terminale cu ecran 
X Amenajarea locurilor de muncă 
XI Amenajarea spaţiilor de lucru (clădirilor) 
XII Incendii şi explozii 
XIII Electrosecuritate 
XIV Riscuri speciale 
XV Circulaţie, riscuri orizontale şi verticale 
XVI Protecţia colectivă şi individuală 
XVII Organizarea primului ajutor 
 
3.Fişele pentru riscuri specifice
4.Fişele pentru auditul managementului securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul societăţii
Fişa A: Implicarea conducerii;
Fişa B: Strategie, planuri, proceduri; 
Fişa C: Consultarea salariaţilor;
Fişa D: Identificarea, evaluarea şi prevenirea riscurilor;
Fişa E: Instruirea, perfecţionarea, formarea personalului şi propaganda în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 
Modul de lucru: constatările auditului se înregistrează prin completarea şi cuantificarea răspunsurilor la indicatorii din fiecare fişă obţinuta prin interviuri (discuţii directe) cu angajaţii de la locul de muncă analizat, prin observarea directă a locului de muncă sau prin analiza documentelor corespunzătoare.
 
Rezultatul auditului va face obiectul intocmirii unui raport cu concluzii legate de nivelul la care se afla compania din punct de vedere al SSM precum si masurile urgente care trebuie implementate.

Intocmire documentatie SSM

Oferim servicii integrate în domeniul protecției muncii, PSI, RU ...detalii

Evaluari riscuri de accidentare

Piatra de temelie a activitatii de securitate si sanatate in munca in orice firma, o constitue ...detalii

Instruire personal SSM si PSI

Experientă de peste 10 ani in organizarea activitatilor de instruire a angajatior la peste 100 de ...detalii

Testari SSM SI SU on line

Potrivit legislatiei in vigoare, instruirea lucratorilor se va finaliza cu verificarea insusirii ...detalii

Coordonare santiere

Prin experienta dobandita si participarea la schimburi de experienta in Austria si Anglia ...detalii

Audit SSM

In legislatia europeana si in la nivel national, problema auditului SSM este reglementata ...detalii

Cercetare accidente de munca

Firmele care nu dispun de personal competent, sau nu are personal suficient, trebuie sa ...detalii

Intocmire documentatie PSI

DS CONSULTING va ofera consultanta de specialitate pentru apararea impotriva incendiilor ...detalii

Medicina muncii

Conform H.G. nr.355/2007 completata cu HG nr. 1169/, angajatorii din ...detalii

Verificari PRAM

Verificarile PRAM  reprezinta primul pas pentru siguranţa personalului ...detalii

Masuratori noxe

Masuratori zgomot la locurile de munca ...detalii

Conducere preventiva

Conducerea preventivă reprezintă comportamentul rutier al ...detalii

Evaluari risc chimic

. Evaluarea riscurilor (ER) este cheia unei securitati ...detalii

Evaluari manipulare manuala

În Uniunea Europeană, 24% dintre lucrători acuză dureri musculare ...detalii

Echipamente de protectie

Cu o experienta de peste 7 ani in comercializarea de echipamente de protectie ...detalii

Resurse umane si GDPR

Servicii de administrare personal in baza Codului Muncii si GDPR ...detalii

Odata cu o strangere de mana...

Va oferim si garantia calitatii documentelor si serviciilor oferite.

Contacteaza-ne