Loading

Termeni si conditii

I.Informatii generale
Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC DACICUS SOMA S.R.L., cu sediul în Turda, Str. Macilor, Nr.1, Jud. Cluj, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet www.protectiamuncii.info.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Daca sunteti client al Site-ului, SC DACICUS SOMA S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obisnuintele dumneavoastra în cadrul SC DACICUS SOMA S.R.L., precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati în mod direct în contextul crearii contului de utilizator, în contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.
II.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, SC DACICUS SOMA S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati în mod direct în contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul sectiunii de contact / întrebari / reclamatii, în masura în care ne contactati în acest fel.

III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii
III.1. Daca sunteti client al Site-ului, SC DACICUS SOMA S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si SC DACICUS SOMA S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea produselor sau serviciilor contractate.
 • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop are la baza contractul încheiat între dumneavoastra si SC DACICUS SOMA S.R.L., definit în cuprinsul Termenilor si Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si SC DACICUS SOMA S.R.L.. 
 • pentru îndeplinirea obligatiilor legale care revin  SC DACICUS SOMA S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor în materie fiscala, precum si în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara în baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea SC DACICUS SOMA S.R.L. de a respecta obligatiile legale care îi revin si deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind  serviciile oferite de SC DACICUS SOMA S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati. 
 

 • în scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, în principal, în vederea îmbunatatiri experientei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al SC DACICUS SOMA S.R.L. de a îmbunatati permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.


III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, SC DACICUS SOMA S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind  serviciile oferite de SC DACICUS SOMA S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati..

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a îmbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al SC DACICUS SOMA S.R.L. de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a îmbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, întrebari sau reclamatii.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 

IV. Durata pentru care va prelucram datele
Ca principiu, SC DACICUS SOMA S.R.L.va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
În cazul în care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe întreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin în sarcina SC DACICUS SOMA S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite).
În cazul în care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.
Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC DACICUS SOMA S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în acest scop, fara însa a afecta prelucrarile desfasurate de SC DACICUS SOMA S.R.L. pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC DACICUS SOMA S.R.L. poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina SC DACICUS SOMA S.R.L. în desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situatiile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre SC DACICUS SOMA S.R.L. prin intermediul Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si îmbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în conditiile si limitele prevazute de lege;
 • atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate catre SC DACICUS SOMA S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

VII. Drepturile de care beneficiati
În conditiile prevazute de legislatia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre SC DACICUS SOMA S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea SC DACICUS SOMA S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara întarzieri justificate, de catre SC DACICUS SOMA S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitarii de stergere a datelor, SC DACICUS SOMA S.R.L.sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii în masura în care :
 • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand în schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau
 • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SC DACICUS SOMA S.R.L. catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – în ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situatia particulara în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC DACICUS SOMA S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor în care SC DACICUS SOMA S.R.L. poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;
 • în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în masura în care considerati necesar.

Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: ssmcluj@gmail.com.

 

Odata cu o strangere de mana...

Va oferim si garantia calitatii documentelor si serviciilor oferite.

Contacteaza-ne